کار واحد تحقيق و توسعه شرکت آرمان صنعت آرارات با ايده ای براي توليد يک محصول جديد ودارای ويژگي خاص آغاز مي‌شود.
برای نیل به این هدف یک فاز مطالعاتی برای دستیابی به یک فرمولاسیون مناسب انجام و پس از دستیابی به فرمول بهینه و کارآ و انجام مطالعات در مورد مواد اولیه ، نوع بسته بندی و... ، اقدام به ساخت نمونه هاي متعدد و بررسي آنها جهت منطبق بودن با خواسته‌ها و استانداردهاي ازپيش تعريف شده مینماید.
پس از انجام آزمایشات متعدد بر روی نمونه های ساخته شده و تائید آنها توسط متخصصین بخش و تطبیق نتایج آزمایشگاهی با استانداردهای موجود تحقیقات لازم در مورد دیدگاه مصرف کنندگان نهایی به شیوه آماری انجام و سپس فرمولاسیون نهایی جهت تولید به بخش تولید ارسال میگردد.