واحد بازرگانی شرکت آرمان صنعت آرارات ( تولید کننده محصولات شیمی ساختمان با نام تجاری Satex plus ) به عنوان قلب تپنده شركت، با توجه به پتانسيل‌هاي موجود ودانش فنی متخصصین خود ،با شناخت و آگاهي از شرايط محيطي نسبت به شناسایی بازار هدف اقدام و در جهت توسعه مشتریان خود در دو واحد مستقل توسعه بازار و فروش وظائف خود را در راستای پیشبرد اهداف شرکت انجام میدهد.